THÔNG TƯ Về Khoá Tu Học Năm 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

0
750

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:0023/TT/HĐĐH/CT

Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Thích Viên Lý

  THÔNG TƯ

Về Khoá Tu Học Năm 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

 

Kính gởi: Chư Tôn đức Trưởng lão Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni và chư Thiện tín Phật tử.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng ni,

Kính thưa quí Thiện tín Phật tử,

Để đáp ứng khát vọng giải thoát giác ngộ của quảng đại quần chúng, Khoá Tu Học năm 2019 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức vào các ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019 tại thành phố San Jose, miền bắc California, Hoa Kỳ.

Địa điểm: Hội trường – Trường Trung Học Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122

Chương trình tu học đa dạng, phong phú, hữu ích với sự chứng minh và thuyết giảng của nhiều vị giảng sư uyên bác, kinh nghiệm.

Nhằm tạo thuận duyên để Khoá Tu Học được thành tựu viên mãn, kính xin chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quí tự viện hoan hỷ tiếp tay với Ban Tổ Chức Khoá Tu Học qua những Phật sự sau đây:

1. Toàn tâm hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho Khoá Tu Học năm 2019 của Tăng Đoàn;

2. Khuyến thỉnh đại chúng tham dự Khoá Tu Học thật đông đảo;

3. Mọi chi tiết có liên quan đến Khoá Tu Học năm 2019 của Tăng Đoàn xin hoan hỷ liên lạc với:

a. Thượng Toạ Thích Viên Thông, Viện chủ Chùa Từ Lâm, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Khoá Tu Học năm 2019 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Điện thoại: (408) 937-7320; Cell: (408) 466-3824; Email: chuatulam@gmail.com

b. Thượng Toạ Thích Minh Quang, Viện chủ Tu Viện Thiện Tường, Phó Chủ Tịch Nội Vụ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Điện thoại: (503) 756-1231; Email: tuvienthientuong@gmail.com

c. Thượng Toạ Thích Quảng Long, Viện chủ Tu Viện Pháp Âm, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Điện thoại: (678) 200-6808; Email: thichquanglong_2006@yahoo.com

 

Sự hỗ trợ quí báu của quí Ngài và chư liệt vị sẽ không chỉ mang lại thành quả tốt đẹp cho Khoá Tu Học mà còn là một tăng thượng duyên giúp Tăng Đoàn của chúng ta chu toàn viên mãn sứ mệnh tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.

Westminster, ngày 04 tháng 9 năm 2019

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Nơi nhận:

  • Quý Thành viên của Hội Đồng Điều Hành,
  • Thượng Toạ Trưởng Ban Tổ Chức “để tri hành”
  • Trưởng lão Hoà Thượng Chủ Hội Đồng Giáo Phẩm
  • Hoà Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật
  • Pháp Sư Niên Trưởng Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường ”

Bản sao kính gởi:

  • Quí Tự Viện
  • Quí Cơ quan Truyền Thông “để nhờ phổ biến và hỗ trợ”
  • Hồ sơ – lưu