THÔNG CÁO Tổ Chức Đại Giới Đàn “LỤC HÒA” PL. 2563 – DL.2019

0
693

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800 – 9081, (714) 890-9513

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

                                                                      Số: 0025/HĐGL/TC/CT

Đại Giới Đàn "Vạn Hạnh" của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại năm 2017
Đại Giới Đàn “Vạn Hạnh” của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại năm 2017

THÔNG CÁO

V/v Tổ chức Đại giới đàn “Lục Hoà”, PL. 2563 – DL. 2019

 

Kính bạch chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni

Để đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức; Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ long trọng tổ chức Đại Giới Đàn “Lục Hoà” vào ngày 12/6/2019, PL. 2563, tại chùa Điều Ngự. 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

 I/ TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI

1. Giới tử thọ giới Sa-di và Sa-di-ni.

– Tuổi từ 16 trở lên

– Không vi phạm Pháp luật của các quốc gia

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần

– Xuất gia tu học ít nhất 2 năm

– Phải được Bổn sư hoặc Y Chỉ Sư xác nhận đồng ý

– Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến Đàn.

 2. Giới tử thọ giới Thức-xoa-ma-na-ni

– Tuổi từ 18 trở lên

– Không vi phạm Pháp luật của các quốc gia

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần

– Đã được thọ giới Sa-di-ni ít nhất 2 năm

– Phải được Bổn Sư hoặc Y Chỉ Sư xác nhận đồng ý

–  Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến đàn.

3. Giới tử thọ giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni

– Tuổi từ 20 trở lên

– Không vi phạm Pháp luật của các quốc gia

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần

– Đã thọ giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na-ni ít nhất 2 năm

– Phải được Bổn Sư hoặc Y Chỉ Sư xác nhận đồng ý

– Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến đàn.

II/ HỒ SƠ THỌ GIỚI

1. Hồ sơ cần nộp:

Các giới tử thọ giới Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na-ni, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cần nộp những giấy tờ sau:

– Một Đơn xin thọ giới có chữ ký của Bổn sư hoặc Y Chỉ Sư

– Một ảnh 3×4 (Chụp chính diện; Tăng mặc áo nâu, Ni mặc áo lam hoặc pháp phục truyền thống Hệ phái).

– Giới tử thọ giới Thức-Xoa cần nộp thêm một bản sao Chứng điệp thọ giới Sa-di-ni.

– Giới tử thọ giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cần nộp thêm một bản sao Chứng điệp thọ giới Sa-di hoặc Thức-xoa-ma-na-ni.

2.  Nơi Phát Mẫu Đơn và Nhận Hồ Sơ

  • Mẫu đơn thọ giới được cấp tại Văn phòng chùa Điều Ngự, hoặc tải từ website: http://www.ghpgvntn.net
  • Thời điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 03/06/2019
  • Nơi nhận hồ sơ: Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683, USA
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng chùa Điều Ngự:

Tel. (626) 800-9081; (714) 890-9513.

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

 

 Trân trọng,

PL.2563, Hoa Kỳ ngày 31 tháng 03 năm 2019

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật

Kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

(Đã ấn ký)

Hòa Thượng Thích Viên Thành