THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

0
708

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni,

An Cư Kiết Hạ hằng năm là một truyền thống cao quý của Tăng Đoàn, đã được lịch đại tổ sư duy trì hơn 2600 năm kể từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay, để tăng trưởng lòng từ bi và nâng cao tuệ giác siêu việt.

Hòa Thượng Thích Viên Thành
Hòa Thượng Thích Viên Thành

Để tiếp nối truyền thống đặc thù ấy, với mục đích trưởng dưỡng giới đức, thúc liễm thân tâm; đồng thời phát huy bản thể thanh tịnh của Tăng Đoàn, năm nay Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức khoá An Cư ngắn hạn từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm tham dự khóa An Cư ngắn hạn của Tăng Đoàn để vừa trưởng dưỡng năng lực thanh tịnh giới đức cho tự thân, vừa tạo thắng duyên kết chặc tình pháp lữ, nhằm cùng nhau xiển dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại.

Sự tham dự quý báu của quý Ngài sẽ góp phần thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp giữa bối cảnh pháp nhược ma cường hiện nay.

Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Mọi chi tiết về khóa An Cư Kiết Hạ, xin hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự: (714) 890 – 9513

 

Nay Thông bạch,

Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

(đã ấn ký)

Hòa Thượng Thích Viên Thành