THÔNG BẠCH KHÓA TU MÙA THU 2022 | Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

 Tăng Đoàn lấy việc hoằng Pháp lợi sinh làm bổn phận và trách nhiệm của mình. Cho nên, một trong những Phật sự quan trọng hàng đầu hằng năm của Tăng Đoàn là tổ chức khóa tu mùa thu cho các hàng nam nữ Cư sĩ Phật tử tu tập và học hỏi giáo lý.

0
705
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA
14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại:  (626) 800-9081 (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số: 0043/HĐĐH/TB/PCT

 

THÔNG BẠCH KHÓA TU MÙA THU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Đồng bào Phật tử.

           Tăng Đoàn lấy việc hoằng Pháp lợi sinh làm bổn phận và trách nhiệm của mình. Cho nên, một trong những Phật sự quan trọng hàng đầu hằng năm của Tăng Đoàn là tổ chức khóa tu mùa thu cho các hàng nam nữ Cư sĩ Phật tử tu tập và học hỏi giáo lý. Từ vài năm trước, vì ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Tăng Đoàn phải chuyển hoạt động Phật sự hoằng Pháp này sang hình thức tu học online. Nay tình hình dịch bệnh đã lắng dịu, hầu hết mọi người đều đã chích vaccine, nên trong Đại Hội Thường Niên năm nay, Tăng Đoàn đã quyết nghị tổ chức Khóa Tu Mùa Thu-Pháp Hội Quán Âm trong hai ngày, từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 09 tháng 10, năm 2022 tại Trường Trung Học Yerba Buena High School, 1855 Lucretia Avenue, P-2 San Jose CA 95122


Thượng Tọa Thích Minh Nguyện, Tổng vụ trưởng Văn Hóa của Tăng Đoàn, nhận trách nhiệm trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu Mùa Thu năm  nay, cùng kết hợp với Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng Vụ Giáo Dục để thực hiện khóa tu.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn, chúng tôi thiết tha kêu gọi các thành viên Tăng Đoàn hỗ trợ khóa tu, kính mời quý Phật tử khắp nơi, nhất là những vị ở San Jose và vùng phụ cận cùng về tham dự Khóa Tu Mùa Thu đông đủ.

Để biết rõ hơn về chi tiết nội dung khóa tu, xin đại chúng xem Chương Trình Tu Học ngày 09-10 tháng 10, năm 2022 đính kèm. Muốn biết thêm chi tiết khóa tu, xin quý Tăng Ni và Phật tử liên lạc với Thượng Tọa Thích Minh Nguyện.

Điện thoại: (510) 677-4566, email: chuaphuocson@gmail.com

Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ-tát Ma-ha-tát.

 

Phật lịch 2566 – Westminster, ngày 22 tháng 09 năm 2022

TM Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn

Phó chủ tịch kiêm Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp

Sa-môn Sakya Minh-Quang

 

𝗠𝗢̣𝗜 𝗖𝗛𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗫𝗜𝗡 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗘̣̂

🌳 Thượng Tọa Thích Minh Nguyện.
Cel: (510) 677-4566
Email: chuaphuocson@gmail.com
🌳 Ngài Thích Viên Thông | Chùa Từ Lâm, San Jose
Cel: (408) 466-3824
Email: Chuatulam@gmail.com
 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐓𝐮 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤:
4- Tu Viện Thiện Tường | https://www.facebook.com/profile.php?id=100008711924479