Tăng Đoàn GHPGVNTNHN thành kính phân ưu cố HT. Thích Tánh Nhơn

0
747

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Hội trường chùa Điều Ngự
Hội trường chùa Điều Ngự

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính gởi: Chư tôn đức Giáo phẩm – Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp Quyến.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại nhận được tin: Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn, Tổng Ủy Viên Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN, Ủy Viên Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, Trú trì Chùa Từ Hàng – Thừa Thiên Huế, đã thuận thế vô thường, an tường xả bỏ báo thân lúc 3 giờ 30 sáng, ngày 28 tháng 5 năm 2015 tại Chùa Từ Hàng – Thừa Thiên Huế. Thọ thế 67 – 45 Hạ lạp.

Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn là bậc Giáo phẩm khả kính, đạo hạnh tinh nghiêm, tiếp tăng độ chúng, hóa độ quần sinh, suốt đời phụng hiến cho đạo pháp, chu toàn sứ mệnh “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.

Sự ra đi của Hòa Thượng là nỗi mất mát lớn lao của Tăng Đoàn GHPGVNTN và toàn thể Tăng Tín đồ.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại xin nhất tâm nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng thượng Tánh hạ Nhơn, cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta bà, phân thân hóa độ, đồng thời xin thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Westminster, ngày 30 tháng 5 năm 2015

Chủ Tịch HĐĐH/TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Lý