Đạo từ Phật Đản PL.2559 của Hòa Thượng Thượng Thủ GHPGVNTTG

0
1165

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TU VIỆN VIÊN QUANG

Vien Quang Monastery

1038-1044 GALWAY  LANE,

CLOVER, SC 29710 – USA.

Tel: (803) 222-6629.

Email : tuvienvienquang@gmail.com

CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢN 2639

Phật-lịch 2559 – Ất-Mùi – 2015

NAM MÔ SA-BÀ GIÁO-CHỦ, TAM GIỚI ĐẠO-SƯ

BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

Kính bạch :

Chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni,

Kính thưa Quý đồng bào, đồng hương, Phật-tử,

Nhân mùa Phật-đản năm thứ 2639, tức Phât-lịch 2559, âm-lịch Ất-Mùi, dươnglịch 2015, thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước, phước trí trang nghiêm, thân tâm an-lạc, Quý đồng hương, đồng bào, Phật-tử được an vui như ý.

Mùa Phật-đản, là những người thấm nhuần tư-tưởng từ-bi, trí-tuệ của đức Phật, chúng ta đều tưởng nhớ đến công ơn hóa độ của Ngài, bằng những hình-thức tổ-chức trang-nghiêm, bằng những tâm-thành hành-trì miên-mật, theo lời giáo-huấn của Ngài.

Nhớ lại, những lời dạy của Ngài với Tôn-giả Kim-Bi-La về sự tồn tại lâu dài hay không tồn tại lâu dài của diệu-pháp : “Này Kim-Bi-La, sau khi Như-Lai nhập diệt, các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni, các nam-cư-sĩ, các nữ-cư-sĩ, sống không cung-kính, không tùy-thuận bậc Đạo-sư, sống không cung-kính, không tùy-thuận chánh-pháp, sống không cung kính, không tùy thuận chúng Tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học-pháp, thiền-định, không phóng dật…, đó là nhân, là duyên, khiến cho diệu pháp không tồn-tại lâu dài. Này Kim-Bi-La, nếu sống cung kính và tùy thuận, diệu pháp tồn tại lâu dài”.

Qua những lời giáo huấn trên, hàng xuất-gia và tại-gia chúng ta, cảm thấy tủi thẹn. Chúng ta cùng sinh trong thời mạt-pháp, cách thời Phật đã xa, nghiệp-chướng nặng nề, thiện-căn ít ỏi, thời-đại loạn ly, nhân-tâm nghiêng ngả, Phật-pháp không sâu, tu-hành không chín. Lại thêm, tùy duyên hóa độ, không vững sơ-tâm, trần-cảnh bủa vây, chân-tâm xao-lãng. Hoài-bảo chưa thành, bi-thương đã hiện!

Ngày nay, trước uy-quang đức Từ-Phụ, chúng ta, phát vô-ngại-tâm, chân-thành sám-hối. Sám-hối, lỗi lầm sai phạm, phát sinh từ ba nghiệp nơi mình, diệu-pháp phai mờ, trách-nhiệm bởi không theo lời Phật. Chúng ta gắng sức hành-trì, gột trong ngã chấp, liên-kết chân-thành, phụng-sự chánh-pháp, hòa quang đồng trần, lợi-lạc quần sinh.

Nhất tâm cầu nguyện thế-giới hòa bình, chúng sinh an-lạc, nước Việt mau thoát khỏi mọi tai ương thống-trị, dân Việt sớm được hưởng tự-do hạnh-phúc; chiến-sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, mọi loại thương vong, đồng sinh thiện-cảnh. Pháp-giới hữu tình, cùng thành Phật-đạo.

Trân-trọng,

Thượng-Thủ

Giáo-Hội PGVN Trên Thế-Giới

(đã ấn, ký)

Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu

Xem bản chính: 

DAO TU PHAT DAN2015