BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ kính gửi thư Thành Kính Tưởng Nguyện Giác Linh Hòa Thượng Tân viên tịch Thích Viên Thành

0
1416

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI – TRÍ – DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

VP/BHD : 1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411

Điện thoại số : (909) 381-1660

Số: 10057/HDTU/TB

THÀNH KÍNH TƯỞNG NGUYỆN

Kính dâng: Giác linh Tân Viên Tịch Hòa Thượng THÍCH VIÊN THÀNH

Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng:

Chúng con, Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát, Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng các Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Thiện Minh, Thiện Hoa, Tịnh Khiết và Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh San Jose, thay mặt toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tâm thành vọng hướng về Giác Linh Đường Chùa Diệu Pháp, San Gabriel, California, kiền thành kính lễ Giác Linh Hòa Thượng thượng NHƯ hạ THỨC, tự VIÊN THÀNH, hiệu THÍCH HẢI TRUNG:

– Nguyên Thủ Chúng Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định Việt Nam

– Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

– Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và Phương Trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ

Đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch lúc 4 giờ30’ chiều Thứ Ba ngày 20 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày mùng 4 tháng 02 năm Mậu Tuất, thế thọ 76, hạ lạp 56.

Thành kính nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh tông Tứ thập nhị thế, Húy thượng NHƯ hạ THỨC, tự VIÊN THÀNH, hiệu THÍCH HẢI TRUNG Hòa Thượng Giác Linh Tân Viên Tịch thùy từ Chứng Giám.

Phật lịch 2561

California, ngày 27 tháng 3 năm 2018

TM. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN tại Hoa Kỳ

Trưởng Ban,

(đã ấn, ký)

PHÚC THIỆN Ngũ Duy Thành

XEM BẢN CHÍNH: 10057-ThanhKinhTuongNguyen_HT_ThichVienThanh