☸️ THÔNG TƯ VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG PL2567 ☸️ KHÓA AN CƯ NGẮN HẠN VÀ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

I. Đại Lễ Phật Đản chung, PL 2567 sẽ long trọng cử hành vào lúc10 giờ sáng, Thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Quý Mão tại Chùa Điều Ngự; II. Khoá An Cư ngắn hạn sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 6 đếnngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Chùa Điều Ngự; III. Đại Hội Khoáng Đại III sẽ được tổ chức vào ngày 15 và 16tháng 6 năm 2023 tại Chùa Điều Ngự.

0
428

☸️ THÔNG TƯ VỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHUNG PL2567 ☸️

KHÓA AN CƯ NGẮN HẠN VÀ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI
CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒐̛̉𝒊: Chư Tôn Đức Giáo phẩm, Đại Lão Hòa Thượng, Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô và Quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng Phật tử,

𝙉𝙖𝙢 𝙈𝙤̂ 𝘽𝙤̂̉𝙣 𝙎𝙪̛ 𝙏𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝘾𝙖 𝙈𝙖̂𝙪 𝙉𝙞 𝙋𝙝𝙖̣̂𝙩
𝙆𝙞́𝙣𝙝 𝙗𝙖̣𝙘𝙝 𝙘𝙝𝙪̛ 𝙏𝙤̂𝙣 đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙖́𝙤 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙏𝙖̆𝙣𝙜 𝙉𝙞,
𝙆𝙞́𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙪̛𝙖 𝙦𝙪𝙮́ 𝙏𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙞́𝙣 𝘾𝙪̛ 𝙨𝙮̃, 𝙃𝙪𝙮𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜, 𝙋𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙩𝙪̛̉,

Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật và để tăng trưởng giới đức, thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng Đạo nghiệp; đồng thời để kiểm điểm những Phật sự trong những năm qua và hoạch định phương hướng, chương trình hành hoạt cho những năm tới, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức ba sự kiện trọng đại:

➖ Đại Lễ Phật Đản
➖ PL 2567
➖ Khoá An Cư Ngắn Hạn và Đại Hội Khoáng Đại III.

𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒔𝒂𝒖:

I. Đại Lễ Phật Đản chung, PL 2567 sẽ long trọng cử hành vào lúc10 giờ sáng, Thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Quý Mão tại Chùa Điều Ngự;

II. Khoá An Cư ngắn hạn sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 6 đếnngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Chùa Điều Ngự;

III. Đại Hội Khoáng Đại III sẽ được tổ chức vào ngày 15 và 16tháng 6 năm 2023 tại Chùa Điều Ngự.

Để ba Phật sự trọng đại của Tăng Đoàn được thành tựu viên mãn. Thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng con/ tôi trân trọng Thông Tư đến chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử về thời gian – địa điểm tổ chức Đại Lễ Phật Đản chung, Khoá An Cư ngắn hạn và Đại Hội Khoáng Đại III của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại; đồng thời chúng con/tôi kính thỉnh cầu chư liệt vị hoan hỷ hợp lực cho những Phật sự quan yếu sau đây:

1/ Tích cực hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho Đại lễ Phật Đảnchung, Khoá An Cư và Đại Hội Khoáng Đại III;

2/ Nỗ lực vận động mọi giới tham dự Đại Lễ Phật Đản chung, KhoáAn Cư và Đại Hội Khoáng Đại III thật đông đảo;

3/ Thu xếp Phật sự tại địa phương, thân lâm chứng minh, tham dựĐại Lễ Phật Đản chung, Khoá An Cư ngắn hạn và Đại Hội Khoáng Đại III của Tăng Đoàn;

4/ Các Tổng vụ chuẩn bị tài liệu để báo cáo các Phật sự thuộc phạm vi trách nhiệm trước Đại Hội;

5/ Để Ban Tổ Chức Khóa An Cư ngắn hạn tiện việc sắp xếp nơi cư trú tu học cho Tăng Ni, xin quý chư Tôn đức Tăng Ni hoan hỷ ghi danh trước ngày 25 Tháng 5 năm 2023; Trường hạ An Cư năm nay sẽ giới hạn số lượng hành giả tham dự.

6/ Để tiện việc sắp xếp nơi lưu trú, xin chư vị hoan hỷ gởi danh sách Phái Đoàn tham dự Đại Hội Khoáng Đại III đến Ban Tổ Chức trướcngày 30 tháng 5 năm 2023

7/ Mọi chi tiết về Đại Lễ Phật Đản chung, Khoá An Cư ngắn hạn và Đại Hội Khoáng Đại III, xin liên lạc với HT Thích Viên Huy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐĐH, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội, Trụ trì Chùa Điều Ngự, kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung, Đại Hội Khoáng Đại III và Khoá An Cư Kiết Hạ qua số điện thoại: (714) 890-9513; email: chuadieungu@gmail.com

Vì sự trường tồn và phát triển chánh pháp và sự hưng thịnh của Tăng Đoàn, xin nhất tâm cung thỉnh chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni và trân trọng kính mời quý Thiện tín Cư sỹ, Huynh trưởng, Phật tử hoan hỷ hỗ trợ và toàn tâm thực hiện những Phật sự trên để Đại Lễ Phật Đản chung, Khoá An Cư ngắn hạn và Đại Hội Khoáng Đại III

𝑻𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 
𝑷𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑳𝒊̣𝒄𝒉 2566 – 𝑾𝒆𝒔𝒕𝒎𝒊𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓, 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 21 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 3 𝒏𝒂̆𝒎2023 
𝑪𝒉𝒖̉ 𝑻𝒊̣𝒄𝒉 𝑯𝒐̣̂𝒊 Đ𝒐̂̀𝒏𝒈 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 
(đ𝒂̃ 𝒂̂́𝒏 𝒌𝒚́)
𝑻𝒚̀ 𝑲𝒉𝒆𝒐 𝑻𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝑳𝒚́
👉 NƠI NHẬN:

➖ Đại lão Hoà thượng Thích Chánh Lạc, Chủ tịch Hội Đồng GiáoPhẩm
➖ Hoà thượng Thích Viên Thành, Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật
➖ Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn
➖ Quý thành viên Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Giáo Phẩm, HộiĐồng Giám Luật, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành
➖ Quý Tự Viện, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất “để kínhthẩm tường và hợp tác, hỗ trợ”

👉BẢN SAO KÍNH GỬI:

➖Các cơ quan truyền thông “để phổ biến”
➖Hồ sơ, lưu