Thông báo ra mắt các Đoàn cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Hoa Kỳ

0
832

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Tổng Vụ Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử Vụ

Phật lịch 2558

Số 02/TVTN/TB/TVT 

ảnh sưu tầm
ảnh sưu tầm

THÔNG  BÁO

– Chiếu Quyết Định của buổi họp Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Diệu Pháp ngày 01-02-2015 tại chùa Diệu Pháp, dưới sự Chứng minh của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cùng Thượng Tọa Thích Viên Chánh, Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên và Đại Đức Thích Đạt Tín, Tổng Vụ Phó Thanh Niên.

– Chiếu Quyết Định của buổi họp Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Pháp Vân ngày 08-02-2015 tại chùa Pháp Vân, dưới sự Chứng minh của Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cùng Thượng Tọa Thích Viên Chánh, Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên và Đại Đức Thích Đạt Tín, Tổng Vụ Phó Thanh Niên.

Nay Thông Báo :

1/ Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Diệu Pháp chính thức làm Lễ Ra Mắt tại chùa Diệu Pháp ngày 08-02-2015, dưới sư Chứng Minh của Hòa Thường Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cùng Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni.

*/ Ban Chấp Hành:

– Đoàn Trưởng: Thoại Nhuận – Lê thị Chánh

– Đoàn Phó Nội Vụ : Nhật Từ Quang – Trần Tất Phương

– Đoàn Phó Ngoại Vụ: Minh Đức – Phan Kế Thiện

– Thư Ký: Nhật Thoại Vân – Nguyễn Thúy Trúc

– Thủ Quỹ: Tâm Hương – Annie Đỗ

*/ Tham Vấn:  Trí Minh – Lê Văn Chiếu

2/ Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Pháp Vân tuyên bố Chính thức Thành Lập Đoàn kể từ ngày 08-02-2015, dưới sự Chứng Minh của Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại cùng Thượng Toạ Thích Viên Chánh, Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên và Đại Đức Thích Đạt Tín, Tổng Vụ Phó Thanh Niên; và Đoàn sẽ làm Lễ Ra Mắt vào dịp Lễ Rằm tháng Giêng năm Ất Mùi.

*/ Ban Chấp Hành:

– Đoàn Trưởng: Phúc Thiện – Hoàng Văn Mạnh

– Đoàn Phó Nội vụ: Tâm Hưng – Lê thị Tường Vân

– Đoàn Phó Ngoại Vụ: Tâm Hòa – Hoàng thị Tánh

-Thư Ký: (sẽ bổ sung sau)

-Thủ Quỹ: Chơn Liên – Nguyễn thị Hồng

*/ Ban Tham Vấn: Tâm Tri – Hoàng Nuôi, Nguyên Chữ – Lê Đối

Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ sức mạnh và tạo duyên lành cho các Đoàn nhanh chóng thành lập Liên Đoàn CHT&ĐS GĐPT Hoa Kỳ để phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc.

Chùa Điều Ngự, ngày 09 tháng 02 năm 2015

TUN. Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên

Chánh Văn Phòng

(đã ký)

Tâm Nhơn – Nguyễn Trọng Từ

Nơi nhận:

– Hòa Thượng Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại để “Kính Thẩm Tường”

– Thượng tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên để “Kính tường trình”

– Các đơn vị trực thuộc TVTN và GĐPT Vụ.

– Hồ sơ lưu.