Tăng Đoàn Hải Ngoại lên tiếng về việc Chùa Liên Trì bị cộng sản cưỡng chế giải tỏa

0
828

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số:008/BLT/HĐĐH/CT

HT. Thích Viên Lý (thứ 5, từ phải sang)
HT. Thích Viên Lý (thứ 5, từ phải sang)Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

BẢN LÊN TIẾNG

VỀ VIỆC CHÙA LIÊN TRÌ BỊ NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN CƯỠNG CHẾ – GIẢI TỎA

Kính bạch: Chư tôn Trưởng lão, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa: Quý Đoàn thể, Tổ chức, Quý thiện hữu tri thức và đồng bào Phật tử các giới,

Ngày 7/7/2016, chính quyền quận 2, Thủ Thiêm, Sài Gòn đã ra Quyết định số: 2384/QĐ-UBND, do ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Quận 2 ký, quyết định cưỡng chế, giải tỏa Chùa Liên Trì.

Hòa thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Uỷ viên Từ Thiện – Xã hội, Viện chủ Chùa Liên Trì cùng toàn thể chư Tăng và Phật tử đã phản đối Quyết định cưỡng chế không hợp tình hợp lý này.

Suốt thời gian qua, HT. Thích Không Tánh đã gởi nhiều văn thư đến các cấp cơ quan hữu quan để yêu cầu duy trì Chùa Liên Trì vì nhiều lý do quan yếu trước quyết định cưỡng chế, giải tỏa và áp lực di dời đến địa điểm mới, cách xa dân cư của chính quyền sở tại như một hình thức lưu đày.

Trên mặt lịch sử, Chùa Liên Trì có mặt tại quận 2, Thủ Thiêm, Sài Gòn trên 70 năm, là cơ sở tôn giáo thiêng liêng, truyền bá giáo lý từ bi cứu khổ của đức Phật, nơi thờ tự ông bà tổ tiên của người dân; trên mặt xã hội, Chùa Liên Trì là trung tâm từ thiện – xã hội của Tăng Đoàn GHPGVNTN, đã và đang tận tâm cứu giúp dân nghèo, xoa dịu nỗi khổ đau, bệnh tật bất hạnh của mọi thành phần dân chúng.

Phát triển khu đô thị mới là cần thiết cho đời sống người dân trong một xã hội phát triển, nhưng không có nghĩa là triệt hủy, phá bỏ tất cả cơ sở tôn giáo linh thiêng đang hiện hữu. Song hành với sự phát triển cơ sở vật chất là sự phát triển nếp sống tâm linh đạo đức. Chùa viện là trung tâm văn hóa đạo đức, chuyển hóa đời sống khổ đau, góp phần xây dựng xã hội hưng vượng, ổn định, đạo đức lành mạnh, đem lại đời sống hướng thiện, an lạc, hạnh phúc tốt đẹp cho con người. Dân tộc Việt Nam có truyền thống xây chùa lập miếu là để phục vụ đời sống tâm linh, gìn giữ giá trị truyền thống văn hóa cao quý của dân tộc. Phá hủy chùa viện là triệt hủy sức sống của dân tộc, là phá hủy ý chí kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc xuất phát từ nơi chùa viện, mà lịch sử đã chứng minh qua các triều đại trong lịch sử kiến quốc, vệ quốc của dân tộc. Phá hủy chùa viện là dấu hiệu của sự băng hoại đạo đức của một triều đại, đồng thời cũng là dấu hiệu suy sụp của một chế độ và chắc chắn sẽ chuốt lấy hậu quả không lường trong tương lai không xa.

Giữa một xã hội suy thoái đạo đức, văn hóa bang hoại, ý thức tự cường dân tộc bị lãng quên của Việt Nam ngày nay, sự hiện hữu của Chùa Liên Trì do Hoà thượng Thích Không Tánh làm viện chủ, trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là cần thiết để phục vụ nếp sống tâm linh, đạo đức, đem lại đời sống an lạc, hạnh phúc cho người dân.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại phản đối Quyết định cưỡng chế, giải tỏa Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2 và yêu cầu nhà nước Việt Nam hủy bỏ Quyết Định cưỡng chế – giải toả Chùa Liên Trì, đồng thời tôn trọng đúng mức cơ sở tôn giáo để tránh những bất ổn xã hội và quả báo khổ đau cho những ai chủ trương triệt hủy sức sống dân tộc và phá huỷ nơi thờ tự tôn nghiêm của một tôn giáo lâu đời.

Trước hiện tình nguy ngập của Chùa Liên Trì, thành kính thỉnh cầu chư tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, đại đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử gia tâm cầu nguyện cũng như làm tất cả những gì trong khả năng có thể để cứu nguy Chùa Liên Trì khỏi bị giải tỏa.

Trong hoàn cảnh cấp bách, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu Liên Hiệp Quốc, các Chính phủ, quý vị dân cử, các tổ chức nhân quyền, hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí… bằng mọi phương tiện có thể, hậu thuẫn, yểm trợ Hòa Thượng Thích Không Tánh và lên tiếng can thiệp nhà nước Cộng Sản Việt Nam huỷ bỏ quyết định cưỡng chế, giải tỏa Chùa Liên Trì.

Làm tại Chùa Điều Ngự, ngày 11 tháng 7 năm 2016, PL. 2560

Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTNHN

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

(Đã ấn, ký)

 Tỳ kheo Thích Viên Lý