THÔNG BẠCH KHOÁ TU HỌC MÙA ĐÔNG 2022

Theo thông lệ hằng năm Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự tổ chức Khóa Tu Mùa Đông vào dịp Lễ Tạ Ơn [Thanksgiving Day] năm nay Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức khóa tu Mùa Đông ⛩ 𝐓𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐠𝐮̛̣ 📅 𝐕𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗-𝟐𝟎 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 𝐥𝐞̂̃ 𝐯𝐢́𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀 𝐃𝐢 Đ𝐚̀ 🌳 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ “𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐇𝐎́𝐀”

0
539

THÔNG BẠCH KHOÁ TU HỌC MÙA ĐÔNG 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng, Ni
Kính thưa chư Thiện tín Nam, Nữ Phật tử,
Theo thông lệ hằng năm Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự tổ chức Khóa Tu Mùa Đông vào dịp Lễ Tạ Ơn [Thanksgiving Day] năm nay Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức khóa tu Mùa Đông
⛩ 𝐓𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐠𝐮̛̣
📅 𝐕𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗-𝟐𝟎 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 𝐥𝐞̂̃ 𝐯𝐢́𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐀 𝐃𝐢 Đ𝐚̀
🌳 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ “𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐇𝐎́𝐀”
Tăng Đoàn luôn lấy sự hoằng pháp làm việc nhà, lợi sanh là sự nghiệp, một sứ mệnh quan trọng hàng đầu của người xuất gia, mục đích chính là rèn luyện bản thân, thứ đến đem lại nhiều lợi ích cho người Phật tử tại gia có dịp để học hỏi và hiểu biết thêm Giáo lý của Phật đà.
Thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn, chúng con kính thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm để khuyến tấn và hỗ trợ,
Kính mời Chư thiện tín Phật tử về tham dự khóa tu, quý vị sẽ thấy được sự thể nghiệm an lạc từ bản thân và chuyển hóa tâm thức mình vươn đến đỉnh cao trí tuệ.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
𝗪𝗲𝘀𝘁𝗺𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗿, 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟬-𝟭𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟮
𝗧𝗵𝗮𝘆 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝗛𝗼̣̂𝗶 Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗛𝗮̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 Đ𝗼𝗮̀𝗻
𝗣𝗵𝗼́ 𝗰𝗵𝘂̉ 𝘁𝗶̣𝗰𝗵 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗧𝗿𝘂̛̣𝗰
𝗧𝗿𝘂̣ 𝗧𝗿𝗶̀ 𝗖𝗵𝘂̀𝗮 Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗡𝗴𝘂̛̣
𝗧𝘆̀ 𝗞𝗵𝗲𝗼 𝗧𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝘂𝘆
☎️ Mọi chi tiết khóa tu xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử liên lạc về:
🌿Chùa Diệu Pháp: +1 (626) 614-0566
🌿Chùa Điều Ngự: +1 (714)890-9513
🦋 HT Thích Viên Lý: +1 (626) 800-9081
🦋 HT Thích Viên Huy: +1 (626)537-5761.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây