Biên nhận và Tri ân Công đức

0
810

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

    THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Điện thoại: (714) 890-9513.

Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

TT. Thích Viên Huy (tứ 4 từ phải sang) trong chuyến từ thiện tại Nepal
TT. Thích Viên Huy (tứ 4 từ phải sang) trong chuyến từ thiện tại Nepal

BIÊN NHẬN & TRI ÂN CÔNG ĐỨC

Kính Gởi: TT. Thích Viên Thông, Tổng Thư Ký Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Từ Lâm.

Kính thưa Thượng Tọa! Văn phòng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngọai có nhận được số tịnh tài là: $20,000.00 (Hai mươi ngàn Mỹ Kim) do Thượng Tọa gởi về, qua sự vận động và gây quỹ của quý Phật tử Chùa Từ Lâm và quý đồng hương Miền Bắc California để Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại thực hiện việc cứu tế những nạn nhân động đất tại Nepal. Chư Tăng trong Tổng vụ Từ Thiện đã qua Nepal gởi tịnh tài của quý vị ̣đến tận tay các nạn nhân động đất.

Chúng tôi thay mặt Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và những nạn nhân động đất tại Nepal xin thành kính cảm ơn và tri ân công đức đến Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Từ Lâm, quý ân nhân, những nhà hảo tâm cùng toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử khởi lòng từ bi nghĩ tưởng đến những nạn nhân động đất có hoàn cảnh bất hạnh mà phát tâm cứu giúp.

Thành kính nguyện cầu chư Phật thùy từ gia hộ chư Tôn Đức Giáo Phẩm pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và tất cả quý ân nhân, đồng hương Phật tử cùng bửu quyến vô lượng phước đức, thân tâm thường lạc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

Chùa Điều Ngự, ngày 22 tháng 05 năm 2015

Nay Kính Biên Nhận và Tri Ân Công Đức

Tổng Vụ Trưởng Từ Thiện Xã Hội

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Huy