THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM NHÂM DẦN 2022 – HT Thích Viên Định_Hội Đồng Điều Hành

Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào! Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin gửi lời tán thán công đức đến Chư tôn đức và Quý Phật tử đã tích cực tham gia, ủng hộ sinh hoạt Tăng Đoàn trong thời gian qua, nhất là trong lúc Tăng Đoàn GHPGVNTN vừa mất đi Đức Thượng Thủ, Thích Thiện Hạnh, vị lãnh đạo tối cao, người đã sáng suốt, hướng dẫn chư Tăng đồng hành trên con đường chánh đạo, cứu độ chúng sanh, báo Phật công đức. Trên tinh thần báo ân rộng lớn đó, chúng ta không chỉ cứu khổ cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, mà còn phải hết lòng giải trừ khổ nạn cho mọi loài chúng sanh, cho dân tộc và góp phần bảo vệ đất nước.

0
805

logo giáo hội trong nướcTĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn


     Phật lịch 2566                                                                        Số: 07/HĐĐH/TB/VT

 

 

THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ VU LAN NĂM NHÂM DẦN – 2022

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni,

Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước,

Kính thưa Liệt quý vị, 

z3579607145685_b778f5dd12bd47af78704e0650bc2397Mùa Vu lan lại về, nhắc nhở những người con Phật phải thể hiện đời sống Hiếu hạnh và cứu khổ muôn loài theo kinh Vu Lan, Đức Phật đã dạy.

Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước.

Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin gửi lời tán thán công đức đến Chư tôn đức và Quý Phật tử đã tích cực tham gia, ủng hộ sinh hoạt Tăng Đoàn trong thời gian qua, nhất là trong lúc Tăng Đoàn GHPGVNTN vừa mất đi Đức Thượng Thủ, Thích Thiện Hạnh, vị lãnh đạo tối cao, người đã sáng suốt, hướng dẫn chư Tăng đồng hành trên con đường chánh đạo, cứu độ chúng sanh, báo Phật công đức.

Trên tinh thần báo ân rộng lớn đó, chúng ta không chỉ cứu khổ cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, mà còn phải hết lòng giải trừ khổ nạn cho mọi loài chúng sanh, cho dân tộc và góp phần bảo vệ đất nước.

 Mùa Vu Lan này Tăng Đoàn GHPGVNTN xin gởi đến quý vị lãnh đạo Việt nam cũng như Thế giới và chư Tăng Ni cùng quý Phật tử lời kêu gọi thiết tha.

Với Tăng Ni:

Muốn giải trừ khổ nạn cho chúng sanh, bản thân của mỗi tu sỹ cần phải có đời sống thánh thiện, do vậy, chúng ta hãy nỗ lực phát huy nội lực thanh tịnh, sống đời phạm hạnh, tránh xa các tham vọng thế trần, không buông lung chạy theo dục vọng, biến mình thành công cụ của thế gian, nhằm vừa tự giải thoát chính mình, vừa góp phần cứu độ chúng sinh.

Với Phật tử:

Mong quý Phật tử tinh tấn tu hành theo giáo lý của Phật, cung kính Tam bảo, hiếu thảo với cha mẹ, từ ái với tha nhân, mở lòng từ bị thương xót cứu giúp chúng sinh, mang giáo lý cứu khổ độ sinh của Phật thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, làm tấm gương sáng cho tha nhân.

Đây là cách để đáp đền ân Phật. 

Đối với các vị lãnh đạo trên thế giới:

Mong quý vị hiểu rằng thế giới này không là của riêng ai, không vĩnh viễn thuộc về ai, nó là của chung cho nhân loại, nó thuộc về tương lai, quý vị không có quyền hủy hoại nó mà phải có trách nhiệm giữ gìn vì nó đã mang lại sự phồn vinh cho quý vị.

Cuộc chiến tranh Nga- Ukraine hiện nay không chỉ gây tàn phá và khổ đau cho người dân và đất nước Ukraine mà còn gây khủng hoảng và khổ đau cho toàn nhân loại.

Tìm kiếm một giải pháp hòa bình và hợp lý là trách nhiệm của quý vị để bảo vệ nhân loại khỏi nguy cơ hủy diệt.

Đối với các nhà lãnh đạo Việt nam:

Đất nước này là của dân tộc Việt nam trong quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai, không vĩnh viễn thuộc về chế độ nào, không là của riêng ai, quý vị nắm quyền lãnh đạo chỉ là một giai đoạn của lịch sử mà lịch sử thì luôn vận động, hãy để lịch sử vận động theo quy luật của nó.

Quý vị độc tôn quyền lãnh đạo là đi ngược lại quy luật tự nhiên và xã hội, vì tự nhiên và xã hội vốn đa nguyên và sự tồn tại của những giá trị khác biệt là quy luật.

Sự tồn tại của những khác biệt có thể tạo nên mâu thuẫn,  giải quyết những mâu thuẫn đó trong tinh thần ôn hòa và tôn trọng khác biệt sẽ tạo nên một xã hội văn minh tiến bộ.

Đàn áp và triệt tiêu sự khác biệt sẽ dẫn đến đối kháng, khủng hoảng, tàn phá và lạc hậu.

Mang lại công lý, an lạc và hạnh phúc cho người dân, an ninh và thịnh vượng cho đất nước là trách nhiệm của quý vị và cũng là cách duy nhất để có được sự chính danh của bất cứ nhà cầm quyền nào, chứ không phải chỉ là sự khẳng định trong Hiến pháp.

Phật giáo không can dự vào chính trị đối kháng của thế gian, vì Phật giáo đứng ngoài và đứng trên mọi thứ ý thức hệ, Phật giáo chỉ góp phần hóa giải mâu thuẫn để đạt đến tiến bộ và an lạc. Phật giáo chỉ có một lý do để tồn tại là: Khai mở Phật tri kiến, Giáo hóa và thành tựu chúng sinh.

Địa ngục sẽ mở lối Niết bàn một khi Nhà cầm quyền biết thương yêu và quý trọng người dân, làm theo ý dân, mở cửa nhà tù, mở cửa nền chính trị độc đoán, hà khắc.

Không còn ai bị đau khổ oan ức, mọi người đều có cơ hội như nhau để sống, để thành đạt và hạnh phúc, như vậy đất nước sẽ thịnh trị thái hòa.

Đó là tinh thần lễ Vu Lan.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Tăng Đoàn GHPGVNTN nhất  tâm cầu nguyện Chư Tăng đoàn kết hoà hợp, tạo nên sức mạnh, cứu khổ độ sanh, báo Phật ân đức.

Nguyện cầu Cửu huyền Thất  tổ, vãng sanh cảnh giới an lành, Phụ mẫu hiện tiền bình an khương thái, Thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc.

Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Tổ Đình Thập Tháp – Bình Định, mùa Vu Lan năm Nhâm Dần – 2022.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng

(đã ấn ký)

 

Tỳ kheo Thích Viên Định.