Tam tạng Pali – Bản dịch tiếng Anh (Phiên bản dạng PDF)

0
11
TAM TẠNG PĀLI – BẢN DỊCH TIẾNG ANH
(Phiên bản dạng PDF)

tipitakatipitaka

I. VINAYA PITAKA (TẠNG LUẬT):

The Book of the Discipline (Luật tạnghttps://tinyurl.com/b4v6dhts

II. SUTTA PITAKA (TẠNG KINH)

II.1. Long Discourses (Trường bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/yc65zezs
Vol. 2: https://tinyurl.com/4sx95bjn
Vol. 3: https://tinyurl.com/267enbvv

II.2. Middle Discourses (Trung bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/2uy9vtxe
Vol. 2: https://tinyurl.com/n87xrr5z
Vol. 3: https://tinyurl.com/yc6wfun6

II.3. Linked Discourses (Tương ưng bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/3f3ntxuu
Vol. 2: https://tinyurl.com/48w7uk5h
Vol. 3: https://tinyurl.com/ykbp9jdf
Vol. 4: https://tinyurl.com/yf7bzr33
Vol. 5: https://tinyurl.com/3bfc8cpe

II.4. Numbered Discourses (Tăng chi bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/2nr5y32d
Vol. 2: https://tinyurl.com/223xktcm
Vol. 3: https://tinyurl.com/3m8tzzx4
Vol. 4: https://tinyurl.com/4d4sm935
Vol. 5: https://tinyurl.com/ytzcpfsx

II.5. Minor Collection (Tiểu bộ)

II.5.1. Basic Passages (Tiểu tụnghttps://tinyurl.com/bdhpd4fy
II.5.2. Sayings of the Dhamma (Pháp cúhttps://tinyurl.com/3tmd3hyr
II.5.3. Heartfelt Sayings (Phật tự thuyết) https://tinyurl.com/yrxceyky
II.5.4. So It Was Said (Phật thuyết như vậyhttps://tinyurl.com/2vexvddc
II.5.5. Anthology of Discourses (Kinh tậphttps://tinyurl.com/4uvukd85
II.5.6. Stories of the Mansions (Chuyện Thiên cunghttps://tinyurl.com/ycx5cdd5
II.5.7. Stories of the Departed (Chuyện Ngạ quỷhttps://tinyurl.com/y58s9yva

II.5.8. Verses of the Senior Monks (Trưởng lão tăng kệhttps://tinyurl.com/27x59vy8
II.5.9. Verses of the Senior Nuns (Trưởng lão ni kệhttps://tinyurl.com/2jjpfnam
II.5.10. The Jataka Translation (Chuyện Tiền thânhttps://tinyurl.com/5cdyw39m
II.5.11. Exposition (Diễn giảihttps://tinyurl.com/446vdffc
II.5.12. The Path of Discrimination (Phân tích đạo) https://tinyurl.com/5n6uaxku
II.5.13. Legends of the Buddhist Saints (Thánh nhân ký sự) https://tinyurl.com/2vad9zmh
II.5.14. Chronicle of Buddhas (Phật sửhttps://tinyurl.com/3bpxtnv5
II.5.15 Basket of Conduct (Hạnh tạng) https://tinyurl.com/425kheur
II.5.16. The Guide, Nettippakaranam (Cẩm nang học Phật) https://tinyurl.com/zr8u9tw2
II.5.17. The Pitaka Disclosure (Tam tạng chỉ nam) https://tinyurl.com/5n8rku2z
II.5.18. The Questions of King Milinda (Milinda vấn đạo) https://tinyurl.com/4xukeap5

III. ABHIDHAMMA PITAKA (TẠNG A-TỲ-ĐÀM, VI DIỆU PHÁP)

III.1. Compendium of States of Phenomena (Pháp tụhttps://tinyurl.com/bde75ys9
III.2. Book of Analysis (Phân tích) https://tinyurl.com/22wtzd54
III.3. Discourse on Elements (Nguyên chất ngữ) https://tinyurl.com/5n7twemr
III.4 Designation of Human Types (Nhân chế định)https://tinyurl.com/3dszxfuv
III.5. Points of Cotroversy (Ngữ tông) https://tinyurl.com/4xzsyet9
III.6. Book of Pairs (Song đối) https://tinyurl.com/mrxvrrvt
III.7. Conditional Relations (Vị trí
Vol. 1: https://tinyurl.com/4vtrhnsn 
Vol. 2: https://tinyurl.com/mefdt42p