Kinh Giới Hạnh (Silavanta)

0
11

KINH GIỚI HẠNH – SILAVANTA
Dịch giả: Nita Truitner
Hòa Thượng Thiền Sư U Sīlānanda

Lời
Giới Thiệu


Silavanta
Sutta ghi lại cuộc đối thoại giữa tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakotthika.
Tôn giả Mahakotthika, vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh trong hậu thế, đã nêu
lên những lời vấn đạo hết sức thiết thực.

Qua
duyên lành đó, tôn giả Sariputta đã tuần tự ban bố Pháp bảo một cách sâu sắc,
thể hiện trí tuệ thực chứng siêu việt của Ngài. Đây là một bài kinh quan trọng
đối với những ai đang bắt đầu hoặc đã tiến bước trên lộ trình thiền Minh Sát
một cách nghiêm túc, và ước mong có một tài liệu trình bày mạch lạc những quy
tắc
thực tậpchứng nghiệm theo tiến trình rõ ràng, từ Nhập Lưu tới Nhứt Lai,
tới Bất Lai, và sau cùng là A La Hán, thành tựu Đạo, Quả, Niết Bàn. Silavanta
Sutta đặc biệt nhấn mạnh sự quán niệm về Ngũ Uẩn Thủ để thấy rõ Ba Đặc Tánh tự
nhiên
của chúng và không còn tự đồng hóa với chúng, loại trừ tà kiến về “tôi”
và “của tôi.”

Vào
năm 2001, cố thiền sư U Silananda đã thuyết giảng về Silavanta Sutta tại Như
Lai Thiền
Viện ở San Jose, California. Những bài giảng ấy được thâu băng, rồi
phiên tả và đúc kết thành một tập sách bằng tiếng Anh. Các hành giả được tăng
thêm phần lợi lạc qua những lời diển nghĩa, phân tích, phụ chú và thí dụ của
Sayadaw.

Gần
đây
, cư sĩ Nita Truitner đã phát tâm chuyển ngữ tập sách trên để tạo duyên lành
cho người Việt. Nỗ lực quý báu của cô Nita thật đáng tán dương.


Nita sanh trưởng trong một gia đìnhđức tin thuần thành nơi Tam Bảo. Mặc dù
cô xuất ngoại du học và làm việc tại Hoa kỳ đã trên 40 năm, cô vẩn còn giữ bản
sắc của một phụ nữ Việt Nam và, hơn thế nữa, cô dành nhiều thời gian để học
giáo lý Nguyên Thủy và hành Thiền Minh Sát. Cô đã từng sang Miến Điện dự các
khóa thiền, cũng như thường xuyên dự các khóa thiền mười ngày do chúng tôi
hướng dẩn tại Thích Ca Thiền Viện ở Riverside, miền nam California.

Kiến
thức
giáo lý, kinh nghiệm thiền tập và khả năng xuất sắc về Anh ngữ của cô Nita
là một sự phối hợp tuyệt hảo cho việc thực hiện bản dịch.

Chúng
tôi
hoan hỷ giới thiệu tập sách nầy đến quý độc giảước mong quý vị có thêm
sức mạnh trên đường tu tập Giải Thoát cho mình và tạo hạnh phúc cho tất cả.

Thiền
Khìppapanno Kim Triệu

Riverside, California.

Xem tiếp nội dung dạng PDF