Kinh Giải Bệnh Girimānanda Sutta

0
10
KINH GIẢI BỆNH GIRIMĀNANDA SUTTA
Girimānanda Sutta (AN 10.60)
From Aṅguttara Nikāya Dasakanipātapāḷi
(A.10.2.1.10, book 3 page 342-345)

kinh giai benhkinh giai benhPDF icon (4)PDF icon (4)Girimānanda-Sutta

This sutta is also quite famous when it comes to helping someone who is sick. In Myanmar, this sutta is very commonly recited for the curing of diseases.

Bài kinh này cũng khá nổi tiếng liên quan đến việc giúp đỡ những ai bị bệnh. Ở Myanmar, bài kinh này rất thường được tụng đọc cho việc điều trị các bệnh tật.

Xem nguyên văn kinh tiếng Anh và tiếng Việt:
https://thuvienhoasen.org/a40126/an-10-60-girimananda