Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm Thứ Mười Một Tịnh Hạnh Phẩm (Trọn Bộ 4 Quyển)

0
7

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

HOA NGHIÊM KINH

PHẨM THỨ MƯỜI MỘT

TỊNH HẠNH PHẨM
(Trọn bộ 4 quyển)

大方廣佛華嚴經

(十一)

淨行品

Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Giảo duyệt: Đức Phong – Huệ Trang – Minh Tiến

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm bía 1Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm bía 1Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm bia 2Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm bia 2PDF icon (4)PDF icon (4)Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm Q-1
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm Q-2
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm Q-3
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Tịnh Hạnh Phẩm Q-4

 

LỜI TRẦN TÌNH

 

Có lẽ không một Phật tử Đại Thừa nào không biết kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh vô cùng cao sâu, huyền diệu, thường được xưng tụng là “cảnh giới của các vị Pháp Thân Bồ Tát, là căn bản pháp luân của Phật pháp”. Trước nay, đã có nhiều vị pháp sư hoặc thiện tri thức giảng giải kinh này, nhưng có lẽ, theo sự thấy biết hạn hẹp của mạt nhân, chưa có vị nào chú trọng giảng giải kinh này theo quan điểm của pháp môn Niệm Phật. Các bài giảng về kinh Hoa Nghiêm của lão sư phụ Tịnh Không quá dài, quá rộng, quá sâu, chẳng thể nào có đủ thời gian để chuyển ngữ toàn bộ sang tiếng Việt được. Chúng tôi quyết định chọn chuyển ngữ phẩm Tịnh Hạnh này, vì đây là một phẩm kinh có mối quan hệ thân thiết với sự hành trì trong cuộc sống của mỗi liên hữu Tịnh Độ chúng ta. Đối với mỗi hành vi, mỗi cử chỉ, kinh đều dạy những cách quán tưởng, suy niệm tương ứng, khiến cho tâm tưởng của chúng ta luôn trụ trong tịnh niệm. Trong sự hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi, dường như phần lớn những bài kệ trong Tỳ Ni Nhật Dụng đều trích từ phẩm này. Ba câu Tam Tự Quy trong khóa tụng hằng ngày cũng trích từ phẩm này. Có lẽ sau phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, phẩm Tịnh Hạnhlợi ích to tát đối với hành nhân Tịnh nghiệp vì nó giúp cho chúng ta luôn dấy khởi tịnh niệm trong từng hành động bình phàm trong cuộc sống. Mạt nhân trộm nghĩ, phẩm Tịnh Hạnh chính là những hướng dẫn cụ thể để có thể vận dụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong cuộc sống hằng ngày, tối thiểuthực hiện năm nguyện đầu.

Thêm nữa, do vị tổ thứ bảy của Tịnh TôngTỉnh Thường đại sư đã tự trích máu chép phẩm Tịnh Hạnh, và đặt tên Liên Xã do ngài sáng lậpTịnh Hạnh Xã, càng đáng cho chúng ta quan tâm học tập phẩm kinh này. Thượng nhân thượng Tịnh hạ Không giảng phẩm này từ tập 1463 đến tập 1576 mới hoàn tất. Do Ngài dùng bản chú giải Hoa Nghiêm Kinh Sớ của Thanh Lương đại sưHoa Nghiêm Hợp Luận của Lý Trưởng Giả để giảng phẩm này, cảnh giớingôn từ quá sâu, văn tự của Tổ và Lý đại sĩ quá gọn, quá súc tích, mạt nhân khôn xiết sợ hãi, chỉ sợ chính mình do nghiệp chướng sâu dầy, đầu óc tăm tối, tam độc lừng lẫy, sẽ chuyển ngữ lời Tổ, lời thầy sai be bét, đến nỗi vô hình trung biến cam lộ thành độc dược, nhưng vì lòng tham pháp, cứ đánh liều chuyển ngữ. Ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ, chẳng đến nỗi tạo nên nghiệp chướng trọng đại, hại mình, hại người, tội khôn xiết kể!

Nếu việc làm liều lĩnh này có thể giúp ích phần nào cho sự tu trì của các liên hữu, nguyện do công đức ấy, sẽ cùng nhau vãng sanh Cực Lạc.

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa đê đầu, hiệp chưởng kính bạch