𝐓𝐇𝐔̛ 𝐌𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐓𝐇𝐔 2022 | Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nương theo Hạnh Nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vung cao gươm TUỆ đoạn trừ phiền não, lan toả HƯƠNG TỪ để vơi bớt đau thương Trí tuệ là ánh sáng dẫn đường đến thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống. Từ Bi giúp muôn loài chấm dứt chiến tranh dứt bặt mọi nổi khổ niềm đau. Để thực hành được hạnh nguyện cao cả này. Xin tất cả quý vị hãy tham dự 𝑷𝑯𝑨́𝑷 𝑯𝑶̣̂𝑰 𝑸𝑼𝑨́𝑵 𝑨̂𝑴 – 𝑻𝒉𝒂̆́𝒑 𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒖𝒆̣̂ 𝑮𝒊𝒂́𝒄-𝑻𝒐𝒂̉ 𝑵𝒈𝒂́𝒕 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑻𝒖̛̀ 𝑩𝒊 để gặt hái được hạnh phúc và an lạc đích thực.

0
620

𝐓𝐇𝐔̛ 𝐌𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐃𝐔̛̣ 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐔̀𝐀 𝐓𝐇𝐔 2022

𝗣𝗛𝗔́𝗣 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗔̂𝗠

𝐓𝐡𝐚̆́𝐩 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚́𝐜 – 𝐓𝐨𝐚̉ 𝐍𝐠𝐚́𝐭 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̀ 𝐁𝐢

      Nương theo Hạnh Nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vung cao gươm TUỆ đoạn trừ phiền não, lan toả HƯƠNG TỪ để vơi bớt đau thương Trí tuệ là ánh sáng dẫn đường đến thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống. Từ Bi giúp muôn loài chấm dứt chiến tranh dứt bặt mọi nổi khổ niềm đau. Để thực hành được hạnh nguyện cao cả này. Xin tất cả quý vị hãy tham dự 𝑷𝑯𝑨́𝑷 𝑯𝑶̣̂𝑰 𝑸𝑼𝑨́𝑵 𝑨̂𝑴 – 𝑻𝒉𝒂̆́𝒑 𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒖𝒆̣̂ 𝑮𝒊𝒂́𝒄-𝑻𝒐𝒂̉ 𝑵𝒈𝒂́𝒕 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑻𝒖̛̀ 𝑩𝒊 để gặt hái được hạnh phúc và an lạc đích thực.


⏰ 𝗞𝗵𝗼́𝗮 𝗧𝘂 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟴 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭𝟬 đ𝗲̂́𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟵 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭𝟬, 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮

☸️ 𝘁𝗮̣𝗶 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗛𝗼̣𝗰 𝗬𝗲𝗿𝗯𝗮 𝗕𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹, 𝟭𝟴𝟱𝟱 𝗟𝘂𝗰𝗿𝗲𝘁𝗶𝗮 𝗔𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗣-𝟮 𝗦𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗖𝗔 𝟵𝟱𝟭𝟮𝟮

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU HỌC MÙA THU 2022

 𝗠𝗢̣𝗜 𝗖𝗛𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗫𝗜𝗡 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗘̣̂


🌳 Thượng Tọa Thích Minh Nguyện.
Cel: (510) 677-4566
Email: chuaphuocson@gmail.com
🌳 Ngài Thích Viên Thông | Chùa Từ Lâm, San Jose
Cel: (408) 466-3824
Email: Chuatulam@gmail.com
 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐓𝐮 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây