Tranh Minh Họa Kinh Pháp Cú

0
13


TRANH MINH HỌA KINH PHÁP CÚ
(DHAMMAPADA)

Tịnh Minh dịch
Biên soạn tranh vẽ: Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tịnh Chúc
Nhà xuất bản tôn Giáo 2023

Tranh Minh Họa Kinh Pháp Cú - bìaTranh Minh Họa Kinh Pháp Cú - bìa
PDF icon (4)PDF icon (4)TRANH MINH HỌA KINH PHÁP CÚ

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Nhiều học giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật. “Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, triết lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật, khi còn tại thế trong suốt thời gian 45 năm giáo hóa của Ngài, khế hợp với chân lý, thích hợp với căn cơ của chúng sanh, nên Kinh Pháp Cú còn được gọi là “Lời vàng Phật dạy”.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu kệ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa cao sâu và thiết thực, thâu tóm tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của Ngài sắp xếp thành 423 bài kệ, chia ra làm 26 phẩm. Đọc những bài kệ trong kinh này, ta cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tíchtrung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của Đức Phật.

Với mong muốn đem lại cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi dù ở cương vị nào khi đọc quyển kinh này cũng đạt được nhiều lợi ích an lạc. Nhất là các trẻ em chưa thể hiểu rõ về những lời dạy sâu xa của Đức Thế Tôn, khi nhìn vào hình ảnh tranh vẽ, cũng có thể minh họa và phản ánh phần nào về cuộc đời của Đức Phật và những lời dạy cao quý của Ngài một cách sống động hơn.

Nguyên tác xin trân trọng giới thiệu quyển sách minh họa kinh Pháp Cú trình bày ở thể loại tranh vẽ đề diễn đạt một cách gần gũi súc tích, trung thành với ý nguyện của nguyên tác mong rằng tác phẩm này sẽ góp được một phần nhỏ bé và khiêm tốn trong việc truyền bá Phật pháp, lợi lạc quần sanh.

Ngoài thời gian tu tập, chấp tác, con đã dành hết thời gian trong ngày đọc và suy ngẫm từng lời Kinh mà Phật đã dạy, để những bức họa đầy đủ ý nghĩasống động hơn.

Tác phẩm minh họa Kinh Pháp Cú đã được hoàn thành trong mùa An cư kiết hạ PL.2567-DL.2023 Con xin thành kính dâng lên cúng dường Mười phương ba ngôi cao cả cùng các bậc ân nhân đã hết lòng trợ duyên cho con hoàn thành tâm nguyện.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


z4842995021751_cb343271cd8e4f63d11bcafe405e4541z4842995021751_cb343271cd8e4f63d11bcafe405e4541z4843003588061_881bbfe930d594515e6819ffece066f9z4843003588061_881bbfe930d594515e6819ffece066f9z4842985122512_dd4b3f772ffb8393826ea164dafc92cdz4842985122512_dd4b3f772ffb8393826ea164dafc92cdz4842984526117_ccfd45508b91aa38d6bb547e3650e322z4842984526117_ccfd45508b91aa38d6bb547e3650e322z4842983595466_403bd39f45a4ce6f50ea5e77ce7c3bcez4842983595466_403bd39f45a4ce6f50ea5e77ce7c3bcez4842982863798_b84c31a23423a30bb8aa2bb922de81e2z4842982863798_b84c31a23423a30bb8aa2bb922de81e2z4842982104074_66ef9eaa8a9791949a4140f3c187b70cz4842982104074_66ef9eaa8a9791949a4140f3c187b70cz4842981574949_4437b6a3c31487203a839dd51199b339z4842981574949_4437b6a3c31487203a839dd51199b339z4842981034861_ff4df488a0056649714a0cc5bc439663z4842981034861_ff4df488a0056649714a0cc5bc439663z4842980467663_635aef9804ad81c3ef1482f1e1a559ecz4842980467663_635aef9804ad81c3ef1482f1e1a559ecz4842979935512_735226a63abe0ca7c2e6dfc1ff2f004dz4842979935512_735226a63abe0ca7c2e6dfc1ff2f004d