Phần mềm ứng dụng offline Đại Tạng Kinh

0
13

blank

$(function(){$(“#ctrl_media_TgnQeI2_10128793”).nwhtml5media()})

Đây là phần mềm ứng dụng offline Đại Tạng Kinh. Bạn có thể tra cứu, đọc Kinh, hoặc nghe Pháp âm trong trong Windows ở máy vi tính của bạn mà không cần phải có đường truyền internet. Link download ở đây.