Kinh Tiểu Bộ Tập V (Khuddhaka Nikàya)

0
13

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ TẬP V
Khuddhaka Nikàya
Hoà Thượng Thích Minh Châu

Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (II) Jàtaka

tieubo-biatieubo-bia