Kinh Tiểu Bộ Tập Iv (Khuddhaka Nikàya)

0
17

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ TẬP IV
Khuddhaka Nikàya

Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (I) Jàtaka

tieubo-biatieubo-bia