Kinh Pháp Bảo Đàn

0
11


PHÁP BẢO
ĐÀN KINH

Minh Trực
Thiền Sư Việt dịch


Lục Tổ Huệ Năng nói
Môn Nhân Pháp Hải chép lại
Cổ Quân Tì Khưu Đức Dị soạn
Minh Trực Thiền Sư dịch

Thiện Quang Cư Sĩ tu bổ (Dựa theo bản dịch của Thiền sư Thích Từ Quang)
(Chữ in nghiêng là lời chú giải của người dịch – hoặc người đánh máy)

kinhphapbaodan-minhtruckinhphapbaodan-minhtruc