Hữu Thế Và Thời Gian

0
10

HỮU THỂTHỜI GIAN
Hồng Dương Nguyễn Văn Hai


MỤC
LỤC

SÁT
NA VÔ THƯỜNG


Thế
gian
là khổ, là không.

Không
từ đâu đến, không đi về đâu.

Khoảnh
khắc điểm.

TÁM
THỨC


Trung
quán
Duy thức.

Tâm
ý thức
.

SÁT
NA
TRIỂN CHUYỂN


Nghĩa
nhân duyên

Y
thức biến, y thức khởi.

Tánh
sát natương tục.

BA
TÁNH


Sắc
thái các pháp sở tri.

Không
một không khác.

Chuyển
y
.

Sống
chết
, thời gian, và Phật tánh

HỮU
THỂ
THỜI GIAN


Một
đóa mai.

Mũi
tên thời gian: Tiến hóa về Chết.

Tánh
khởi và thuyết vũ trụ Hawking.

Sống:
Tồn tại trong cách thế xa cân bằng.

Hữu
thể
Thời gian.

ĐẠO
HỮU-THỜI


Một
người Tọa thiền một thời.


Hữu – Thời

ĐỒNG
THỜI
TƯƠNG ƯNG


Carl
Jung và Wolfgang Pauli.

Giải
thích
hay ý nghĩa?